Nhà hàng 4P's Pizza tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, GPS: 10.7732,106.6976

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 4P's Pizza tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 4P's Pizza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Thanh Ton, 136/9

Website: http://bepmein.com

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-22:30

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực địa phương; Ẩm thực việt; Mì

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh