Nhà hàng 5 Fourchettes tại Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui, GPS: 4.3628,18.5806

Ẩm thực: Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 5 Fourchettes tại địa chỉ: Cộng hòa Trung Phi, Bangui / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 5 Fourchettes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực lebanon

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực lebanon

Cộng hòa Trung Phi, Ombella M'Poko, Bangui

Ẩm thực: Bánh pizza

Cộng hòa Trung Phi, Ombella M'Poko, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc