Nhà hàng 9223372036935694934 tại Serbia, Vojvodina, Palic, village

Serbia, Vojvodina, Palic, village, GPS: 46.0979,19.7527

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 9223372036935694934 tại địa chỉ: Serbia, Vojvodina, Palic, village / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 9223372036935694934 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Serbia, Vojvodina, Palic, village

Ẩm thực: Cá

Serbia, Vojvodina, Palic, village, Khorgoshki put, 132

Điện thoại: +381 24 755 012

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Serbia, Vojvodina, Palic, village

Serbia, Vojvodina, Palic, village

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Serbia, Vojvodina, Palic, village

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Serbia, Vojvodina, Palic, village

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực