Nhà hàng 阿暖牛肉丸 tại Trung Quốc, Phúc Kiến, Zherong

Trung Quốc, Phúc Kiến, Zherong, GPS: 27.2367,119.8942

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 阿暖牛肉丸 tại địa chỉ: Trung Quốc, Phúc Kiến, Zherong / 903902 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 阿暖牛肉丸 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Phúc Kiến, 蕉城区

Điện thoại: tel:05932882777

Trung Quốc, Phúc Kiến, Songcheng

Trung Quốc, Phúc Kiến, Qinyu

Trung Quốc, Phúc Kiến, 蕉城区

Điện thoại: tel:05932822336

Trung Quốc, Phúc Kiến, 蕉城区

Trung Quốc, Phúc Kiến, Ninh Đức