Nhà hàng Aahara Wood Fired Kitchen tại Sri Lanka, Western Province, Dehiwala, Initium Road, 46

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala, Initium Road, 46, GPS: 6.8591,79.8605

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Aahara Wood Fired Kitchen tại địa chỉ: Sri Lanka, Western Province, Dehiwala, Initium Road, 46 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Aahara Wood Fired Kitchen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala

Hỗ trợ xe lăn: No

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala

Hỗ trợ xe lăn: No

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala

Hỗ trợ xe lăn: No

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala, Albert Place, 52/B, Dehiwala

Điện thoại: 0778089606

Website: http://www.sunsetbeachwardy.com

Hỗ trợ xe lăn: No

Sri Lanka, Western Province, Dehiwala