Nhà hàng An Poi-la tại Rue des Corsaires, 7

Rue des Corsaires, 7, GPS: 15.9975,-61.7326

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng An Poi-la tại địa chỉ: Rue des Corsaires, 7 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng An Poi-la hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Rue Victor Schoelcher, 3

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc