Nhà hàng Anglezi tại Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier, GPS: 40.7664,19.5725

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Anglezi tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Fier / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Anglezi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Belinë, village