Nhà hàng Bar Reastaurant Hotel Ponte tại Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan, GPS: 41.113,20.0735

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Bar Reastaurant Hotel Ponte tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Bar Reastaurant Hotel Ponte hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 00355069353303

Albania, Central Albania, Elbasan

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:23:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550683160711

Website: http://hotelgrand-elbasan.al

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 00355069353303

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550688540000

Giờ mở cửa: Mo-Su 12:00:00:00