Nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi tại Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Vĩ Dạ

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Vĩ Dạ, GPS: 16.4098,107.5884

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi tại địa chỉ: Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Vĩ Dạ / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế, Minh Mang, 98

Điện thoại: 0543 836 788

Website: http://www.khonggianxuahue.com.vn

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Vĩ Dạ

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế