Nhà hàng Bonito tại Rue Lubin Brin, 4

Rue Lubin Brin, 4, GPS: 17.8957,-62.8476

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Bonito tại địa chỉ: Rue Lubin Brin, 4 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Bonito hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Điện thoại: 0590 29 21 03

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan

Rue Samuel Fahlberg, 12

Ẩm thực: Ẩm thực pháp

Rue du Roi Oscar II, 33

Điện thoại: 0590 51 00 05

Website: http://www.lisolastbarth.com

Ẩm thực: Ẩm thực ý

ulitsa Frunze, 4

Rue du Roi Oscar II, 31

Ẩm thực: Ẩm thực châu á

Rue Samuel Fahlberg, 13

Ẩm thực: Ẩm thực pháp