Nhà hàng Caffe Primo tại Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide, GPS: -34.9225,138.4946

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Caffe Primo tại địa chỉ: Úc, Nam Úc, Adelaide / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Caffe Primo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide

Úc, Nam Úc, Adelaide

Website: http://www.estia.com.au/

Úc, Nam Úc, Adelaide

Website: http://www.malobo.com.au/

Úc, Nam Úc, Adelaide

Điện thoại: 0883564315

Website: http://www.stellarestaurant.com.au

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Úc, Nam Úc, Adelaide

Website: http://www.thaiorchidrestaurant.com.au/

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan