Nhà hàng Candy / Pizza Place tại Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Av de la Independencia, 825

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Av de la Independencia, 825, GPS: 3.7568,8.7806

Điện thoại: 333-09-3450

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Candy / Pizza Place tại địa chỉ: Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Av de la Independencia, 825 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Candy / Pizza Place hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Điện thoại: 333-09-0061

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Calle del Rey Boncoro, 87

Điện thoại: 222-558-888

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo

Ẩm thực: Ẩm thực pháp

Guinea Xích Đạo, Bioko Norte, Malabo, Calle de Argelia, 271

Điện thoại: 333-09-6096