Nhà hàng Chè Út Khiêm tại Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, GPS: 10.041,105.7908

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Chè Út Khiêm tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Chè Út Khiêm hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ

Giờ mở cửa: 07:00-22:00

Việt Nam, Cần Thơ

Điện thoại: +84 91 373 07 10

Giờ mở cửa: 07:00-22:00

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, Le Loi, 192

Việt Nam, Cần Thơ