Nhà hàng Denise Snack Bar & Krijojo Restaurant tại

Điện thoại: 7172025

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Denise Snack Bar & Krijojo Restaurant tại địa chỉ: / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Denise Snack Bar & Krijojo Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Điện thoại: 7177227

Điện thoại: (+599) 786 6171

Kaya Kitara, 13