Nhà hàng Drion tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8629,19.4165

Ẩm thực: Bánh pizza

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Drion tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Drion hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Ẩm thực: Bánh pizza; Bánh hamburger; Ẩm thực hy lạp; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Ẩm thực: Bánh hamburger; Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực hy lạp; Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673035960

Ẩm thực: Bánh hamburger; Ẩm thực hy lạp; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited