Nhà hàng Dung Nga restaurant tại Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng, GPS: 20.8584,106.6511

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Dung Nga restaurant tại địa chỉ: Việt Nam, Hải Phòng / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Dung Nga restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng, To Hieu, 428

Điện thoại: 098 7959194

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng, Bach Dang, 2b

Điện thoại: 031 3842908