Nhà hàng Éléphant Blanc tại Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village, Rue du Quai, 12

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village, Rue du Quai, 12, GPS: 46.3964,6.9231

Website: http://www.elephantblanc-ned.ch

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Éléphant Blanc tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village, Rue du Quai, 12 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Éléphant Blanc hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Ẩm thực: Ẩm thực địa phương

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Ẩm thực: Bánh pizza

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Ẩm thực: Bánh pizza

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village

Thụy Sĩ, Valdia, Villeneuve, village