Nhà hàng Fatema indian Restaurant tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0682,120.4012

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Fatema indian Restaurant tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Fatema indian Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Ẩm thực: Hải sản; Ẩm thực trung quốc

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Ẩm thực: Hải sản; Ẩm thực trung quốc

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道