Nhà hàng Gismeyer tại Nieuwestraat, 32

Nieuwestraat, 32, GPS: 12.1031,-68.9284

Điện thoại: +599 9 465 1666

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Gismeyer tại địa chỉ: Nieuwestraat, 32 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Gismeyer hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Nieuwestraat, Schoonesteeg 1

Điện thoại: 59995125777

Website: http://gingercuracao.com

Ẩm thực: Ẩm thực châu á; Ẩm thực caribê

Giờ mở cửa: Mo-Su 19:00-02:00

Nieuwestraat, 30

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Rua Bambore, 32

Nieuwestraat, 12

Điện thoại: + 599 9 461 6767

Hỗ trợ xe lăn: Yes