Nhà hàng Гулшан tại Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand, GPS: 40.2965,69.6124

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Гулшан tại địa chỉ: Tajikistan, Sughd Region, Khujand / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Гулшан hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Hỗ trợ xe lăn: No

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Hỗ trợ xe lăn: No

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Hỗ trợ xe lăn: No