Nhà hàng Holiday tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8662,19.423

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Holiday tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Holiday hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355693355445

Ẩm thực: Ẩm thực balkan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited