Nhà hàng Hópið tại Iceland, Tálknafjörður, village

Iceland, Tálknafjörður, village, GPS: 65.6273,-23.8288

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Hópið tại địa chỉ: Iceland, Tálknafjörður, village / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Hópið hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Iceland, Eyrargata, 5

Điện thoại: 4565150

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Iceland, Patreksfjörður, Eyrargata, 5

Iceland, Patreksfjörður

Website: http://www.sjoraeningjahusid.is

Iceland, Bíldudalur, village

Điện thoại: +3544562232

Iceland, Patreksfjörður, Adalstraeti, 50

Website: http://www.stukuhusid.is