Nhà hàng il primo tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8632,19.4142

Ẩm thực: Ẩm thực hy lạp; Ẩm thực khu vực; Bánh pizza; Bánh hamburger; Ẩm thực ý

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng il primo tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng il primo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Ẩm thực: Bánh hamburger; Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực; Bánh pizza; Ẩm thực hy lạp

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673035960

Ẩm thực: Bánh hamburger; Ẩm thực hy lạp; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited