Nhà hàng Ηλίας tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 104

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 104, GPS: 37.935,23.6308

Điện thoại: +302104511261

Ẩm thực: Hải sản

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Ηλίας tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 104 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Ηλίας hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 126

Điện thoại: +302104514226

Ẩm thực: Hải sản

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 133

Điện thoại: +30210428 0011

Website: https://www.facebook.com/

Ẩm thực: Hải sản

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus