Nhà hàng Joi Tandoori Restaurant & Takeaway tại Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, Kingsway, 3

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, Kingsway, 3, GPS: 51.9379,1.2807

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Joi Tandoori Restaurant & Takeaway tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, Kingsway, 3 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Joi Tandoori Restaurant & Takeaway hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 204

Ẩm thực: Ẩm thực thổ nhĩ kỳ

Vương quốc Anh, Anh, Dovercourt, High Street, 192

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Vương quốc Anh, Anh, Harwich

Vương quốc Anh, Anh, Harwich, Eastgate Street, 1

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan