Nhà hàng 聚贤酒楼 tại Trung Quốc, Giang Tây, 麻丘镇

Trung Quốc, Giang Tây, 麻丘镇, GPS: 28.6717,116.0797

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 聚贤酒楼 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tây, 麻丘镇 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 聚贤酒楼 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tây, 昌东镇

Trung Quốc, Giang Tây, 永人村, village

Điện thoại: 0791-88199636

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Trung Quốc, Giang Tây, 黄家村, village

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Trung Quốc, Giang Tây, Nam Xương

Giờ mở cửa: 6:00--10:30

Trung Quốc, Giang Tây, 滁槎村, village