Nhà hàng Khong Gian Xua tại Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế, Minh Mang, 98

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế, Minh Mang, 98, GPS: 16.4298,107.5791

Điện thoại: 0543 836 788

Website: http://www.khonggianxuahue.com.vn

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Khong Gian Xua tại địa chỉ: Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế, Minh Mang, 98 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Khong Gian Xua hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế

Việt Nam, Thừa Thiên - Huế, Huế