Nhà hàng Kuka tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0737,20.1373

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Kuka tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Kuka hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Điện thoại: 5696860130

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Gjirokastër