Nhà hàng Legjenda tại Albania

Albania, GPS: 42.0431,19.4893

Điện thoại: +355696506746;+355694077740

Website: http://campinglegjenda.com/

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Legjenda tại địa chỉ: Albania / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Legjenda hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Rruga Agron, 10

Điện thoại: +355684080542

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355696506746;+355694077740

Website: http://campinglegjenda.com/

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Rruga Edith Durham, 41

Điện thoại: +355693334356

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-24:00

Albania, Rruga e Ulqinit, 41

Điện thoại: +355693334356

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-24:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Bexhene, 31

Điện thoại: +355692251818

Website: http://www.restorantshqiponja.com

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited