Nhà hàng "Летючий Голландець" tại Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Artema vulitsia, 99а

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Artema vulitsia, 99а, GPS: 48.5911,39.3192

Điện thoại: +380642422176

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-02:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng "Летючий Голландець" tại địa chỉ: Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Artema vulitsia, 99а / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng "Летючий Голландець" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Karla Marksa vulitsia, 34

Điện thoại: +380642524334

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Rue de Morat, 99а

Điện thoại: +380642422176

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-02:00

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Rozi Liuksemburg (18 liniia) vulitsia, 4

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Pavla Soroki vulitsia, 22

Ukraina, Luhansk (tỉnh), Lugansk, Pavla Soroki vulitsia, 16а

Điện thoại: +380642539309