Nhà hàng "Mama" tại Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, GPS: 52.3632,4.8847

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng "Mama" tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amsterdam / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng "Mama" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Lijnbaansgracht, 246C

Điện thoại: +31 206164787

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Ẩm thực: Ẩm thực ý