Nhà hàng Monte tại Albania, Rruga e Ulqinit, 65

Albania, Rruga e Ulqinit, 65, GPS: 42.0369,19.4796

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Monte tại địa chỉ: Albania, Rruga e Ulqinit, 65 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Monte hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý; Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited