Nhà hàng モスバーガー 西神プレンティ店 tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.7196,135.0198

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng モスバーガー 西神プレンティ店 tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng モスバーガー 西神プレンティ店 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Điện thoại: +81-78-794-2790

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 11:00-22:30

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Điện thoại: +81-78-795-4381

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Giờ mở cửa: 11:00-24:00