Nhà hàng Natyra e Qetë tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0606,19.4459

Điện thoại: +355667004555

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Cá; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Natyra e Qetë tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Natyra e Qetë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 32

Điện thoại: +355674498414;+355692101084

Ẩm thực: Bánh pizza; Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực; Cá; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355676095160

Ẩm thực: Cá; Ẩm thực khu vực; Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 34

Điện thoại: +355684845001

Ẩm thực: Cá; Ẩm thực khu vực; Thịt nướng ngoài trời

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shirokë, village

Điện thoại: +355694668833

Ẩm thực: Cá; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shirokë, village, Rruga e Shirokes, 153

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Cá; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692235420

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Cá; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00