Nhà hàng Giavien restaurant tại Việt Nam, Hải Phòng, Bach Dang, 2b

Việt Nam, Hải Phòng, Bach Dang, 2b, GPS: 20.862,106.6762

Điện thoại: 031 3842908

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Giavien restaurant tại địa chỉ: Việt Nam, Hải Phòng, Bach Dang, 2b / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Giavien restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng, To Hieu, 91

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:00-22:00

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ấn độ

Việt Nam, Hải Phòng, Minh Khai, 23

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:00-22:00