Nhà hàng nhà hàng Long Phụng tại Việt Nam, Cần Thơ, Hoa Binh, 3

Việt Nam, Cần Thơ, Hoa Binh, 3, GPS: 10.0347,105.7863

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng nhà hàng Long Phụng tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ, Hoa Binh, 3 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng nhà hàng Long Phụng hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, Hai Ba Trung, 38

Việt Nam, Cần Thơ, Hai Ba Trung, 48 D

Việt Nam, Cần Thơ, An Cư, village, Xo Viet Nghe Tinh, 71

Điện thoại: 0913169861

Ẩm thực: Món ăn ngon

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Cần Thơ, Ngo Quyen, 1

Điện thoại: +842923819139

Việt Nam, Cần Thơ