Nhà hàng nhà hàng Quán Ngon tại Việt Nam, Hòa Bình, Phương Lâm

Việt Nam, Hòa Bình, Phương Lâm, GPS: 20.8279,105.3395

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng nhà hàng Quán Ngon tại địa chỉ: Việt Nam, Hòa Bình, Phương Lâm / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng nhà hàng Quán Ngon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hòa Bình

Việt Nam, Hòa Bình, Luong Son

Điện thoại: +842183825662

Website: http://lafermeducolvert.com

Ẩm thực: Ẩm thực pháp; Ẩm thực pháp; Ẩm thực pháp; Ẩm thực việt; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực việt; Ẩm thực việt; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực chay; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay; Bánh crepe; Ẩm thực chay; Bánh crepe; Ẩm thực địa phương; Cà phê; Ẩm thực chay; Ẩm thực địa phương; Bánh crepe; Ẩm thực địa phương; Cà phê; Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Việt Nam, Hòa Bình

Việt Nam, Hòa Bình, Phương Lâm

Việt Nam, Hòa Bình

Việt Nam, Hòa Bình