Nhà hàng Ο Ξιφίας tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 133

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 133, GPS: 37.9348,23.6308

Điện thoại: +30210428 0011

Website: https://www.facebook.com/

Ẩm thực: Hải sản

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Ο Ξιφίας tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 133 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Ο Ξιφίας hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 126

Điện thoại: +302104514226

Ẩm thực: Hải sản

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Khatzekuriakou, 104

Điện thoại: +302104511261

Ẩm thực: Hải sản