Nhà hàng Oh! SuShi Bar tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2368,109.1955

Ẩm thực: Ẩm thực nhật bản; Ẩm thực nhật bản; Ẩm thực nhật bản

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Oh! SuShi Bar tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Oh! SuShi Bar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Ẩm thực: Ẩm thực nhật bản

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Ẩm thực: Ẩm thực nga; Ẩm thực nga

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hung Vuong, 24/9C

Ẩm thực: Ẩm thực đức; Ẩm thực đức; Ẩm thực đức