Nhà hàng ОЛИМ tại Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, GPS: 38.5863,68.7337

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng ОЛИМ tại địa chỉ: Tajikistan, Dushanbe / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng ОЛИМ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Dushanbe

Hỗ trợ xe lăn: No

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Ẩm thực: Ẩm thực địa phương

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-21:00

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe