Nhà hàng Order in the people house tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, GPS: 10.7648,106.691

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Order in the people house tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Order in the people house hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Viện, 234

Website: http://www.fiveoysters.com/

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Bui Vien, 201

Điện thoại: +84 962921773

Website: https://royalsaigon.blog/

Ẩm thực: Ẩm thực việt; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay; Ẩm thực việt; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-22:30

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Bui Vien, 209

Điện thoại: 0934171829

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Hẻm Bùi Viện, 240

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực việt

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-23:00

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Hem Bui Vien, 240

Điện thoại: 0911996160

Website: http://www.facebook.com/

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực việt; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay; Ẩm thực việt; Ẩm thực việt

Giờ mở cửa: Tu-Su 05:00-23:15