Nhà hàng Park Hotel Marku tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0531,19.4867

Điện thoại: +355682049690

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-24:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Park Hotel Marku tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Park Hotel Marku hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, Rruga At Gjergj Fishta, 49

Điện thoại: +355693290371

Ẩm thực: Bánh pizza; Cá; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355693334356

Ẩm thực: Cá; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Kazenes, 6

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Shirokes, 49

Điện thoại: +355693290371

Ẩm thực: Cá; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Cà phê