Nhà hàng Phở Phú Vương tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Van Sy, 339

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Van Sy, 339, GPS: 10.796,106.6659

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Phở Phú Vương tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Van Sy, 339 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Phở Phú Vương hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực hàn quốc

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Van Sy, 359

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh