Nhà hàng PICERI tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0616,19.5219

Ẩm thực: Bánh pizza

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng PICERI tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 903902 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng PICERI hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Rruga Justin Godard, 55

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Marin Bicikemi, 148

Ẩm thực: Bánh pizza