Nhà hàng Pizza Express tại Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester, GPS: 50.71,-2.439

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Pizza Express tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Dorchester / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Pizza Express hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Ẩm thực: Cá và khoai tây chiên

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester

Vương quốc Anh, Anh, Dorchester