Nhà hàng Pizza Hut Cong Hoa MXM tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Cong Hoa, 15

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Cong Hoa, 15, GPS: 10.8006,106.6587

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Pizza Hut Cong Hoa MXM tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Cong Hoa, 15 / 903902 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Pizza Hut Cong Hoa MXM hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Thang Long, 58

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực việt

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh