Nhà hàng Pizza Hut Tô Hiệu tại Việt Nam, Hải Phòng, To Hieu, 91

Việt Nam, Hải Phòng, To Hieu, 91, GPS: 20.8516,106.6835

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Pizza Hut Tô Hiệu tại địa chỉ: Việt Nam, Hải Phòng, To Hieu, 91 / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Pizza Hut Tô Hiệu hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hải Phòng, Ngo Nha Tho, 28

Điện thoại: 0919415233

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Việt Nam, Hải Phòng

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ấn độ

Việt Nam, Hải Phòng, Minh Khai, 23

Ẩm thực: Bánh pizza

Giờ mở cửa: 10:00-22:00