Nhà hàng Pizzeria tại Algérie, Djelfa

Algérie, Djelfa, GPS: 34.6673,3.2499

Ẩm thực: Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Pizzeria tại địa chỉ: Algérie, Djelfa / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Pizzeria hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Algérie, Djelfa

Algérie, Djelfa

Algérie, Djelfa

Algérie, Djelfa

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Algérie, Djelfa