Nhà hàng プレンティ tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.7189,135.0184

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng プレンティ tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng プレンティ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Điện thoại: +81-78-794-2790

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 11:00-22:30

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Điện thoại: +81-78-795-4381

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Giờ mở cửa: 11:00-24:00