Nhà hàng Real tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Zogajve, 14

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Zogajve, 14, GPS: 42.0644,19.4351

Điện thoại: +355672034960;+355693025009

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế; Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực ý; Kem; Ẩm thực khu vực; Bánh pizza; Cá

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Real tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga e Zogajve, 14 / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Real hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355667004555

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Cá; Ẩm thực ý; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355676095160

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực ý; Thịt nướng ngoài trời; Cá

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355672862521

Ẩm thực: Cá; Bánh pizza; Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355696597496

Ẩm thực: Thịt nướng ngoài trời; Cá; Bánh pizza; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692259646

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực ý; Thịt nướng ngoài trời; Ẩm thực khu vực; Bánh pizza; Cá

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355692235420

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Thịt nướng ngoài trời; Cá

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00